Activitats Formatives de Doctorat

Llistat d'Activitats Transversals i Específiques (per programa de doctorat) [es]

Quan el calendari d'inscripció a les activitats formatives es publiqui, els alumnes interessats es podran inscriure a l'enllaç següent: https://postgrau.uib.es/doctorado_actividad_formativa/listado.
La matrícula d'aquestes activitats és gratuïta i amb places limitades, per tant les places s'ocuparan per rigorós ordre d'inscripció.
Us recordem que per a matricular-se als cursos transversals heu d'estar matriculat en el programa de doctorat, no és suficient estar-hi admès.

Documents de les activitats Documents de les activitats transversals:

Guia d'activitats especifiques:

  • Models de Transferència Tecnològica

 Conselleria d'Educacio, Cultura i Universitats