Admissió i matrícula

Impresos Tesi L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Període de preinscripció i matrícula dels programes de doctorat del curs 2016-17

Termini per als alumnes de continuació

Es defineix un termini de matrícula:

  • Matrícula: de dia 24 d'octubre a dia 5 de novembre de 2016 ambdós inclosos (Nou termini).

Nota La matrícula pel curs acadèmic 2016-17 es farà mitjançant UIBdigital (automatrícula)  "https://uibdigital.uib.es"

 

Termini per als alumnes de nou ingrés

Es defineix un termini únic de preinscripció i un de matrícula:

  • Preinscripció: de dia 18/04/2016 a dia 31/07/2016 i de dia 01/09/2016 a dia 30/09/2016
  • Matrícula: de dia 14/11/2016 a dia 30/11/2016

 

Nota La sol·licitud de preinscripció s'ha de realitzar de forma telemàtica a l'enllaç "https://postgrau.uib.es/"