Estructura i personal

Direcció

Càrrec 
Cognoms, Nom
Ext. Adreça Electrònica
Director de l'Escola de Doctorat Nomenament
Morey Salvà, Jeroni
2491     director.eduibarrobauib.es
Subdirector de l'Escola de Doctorat
Prieto Arranz, José Igor
2343     subdirector.edoctoratarrobauib.es
Secretari  Nomenament
Calvo Trias, Manuel Antonio
2467     secretari.edoctoratarrobauib.cat

Personal d'administració i serveis

El personal d'administració i serveis de l'Escola de Doctorat de la UIB el podeu trobar al servei de secretaria de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Les direccions de correu electrònic generiques de contacte amb l'Escola de Doctorat són: