Protocol per realitzar tràmits administratius d'estudis de doctorat

Informació General tots els Reials Decrets

Informació General important per a tots els Reials Decrets dels programes de doctorat

En qualsevol programa de doctorat en què s’estigui matriculat, és important saber que:

  • S'ha de pagar la tutela acadèmica cada curs acadèmic per a tenir la condició d'alumne de doctorat i tenir tots els drets d'alumne de doctorat (durant la realització de la tesi doctoral, fins a l'acte de defensa de la tesi doctoral). Veure calendari de matrícula:
  • Abans de començar a escriure la teva tesi doctoral s'ha de revisar els requisits que ha de complir la teva tesi i que vénen indicats a “criteris de format de la tesi doctoral a la UIB”:
  • El temps mínim a partir de què una tesi doctoral és registrada a l'EDUIB i té el vistiplau per fer la defensa és aproximadament de tres mesos.
  • La nostra principal via d'informació és la pàgina web de l'EDUIB que facilita diversa informació, aquí teniu les pàgines més sol·licitades.
 
 

Informació important pels alumnes del RD 1393/2007

Els programes de doctorat d'aquest Reial Decret són programes a extingir (no es poden matricular nous alumnes).

Per aquest motiu, els alumnes de doctorat que hagin començat els seus estudis de doctorat a un programa de doctorat del Reial Decret 1393/2007, seguint les indicacions del Ministeri d'Educació, han de defensar (no dipositar) la tesi doctoral abans del dia 30 de setembre de 2017.

Per tant, des de l'EDUIB us informen que el termini per a la tramitació normal per a la defensa d'una tesi doctoral és de 3 mesos, comptats des de la presentació de l'esborrany de tesi doctoral fins a la defensa. Aquests tràmits inclouen, la revisió per part de dos experts externs a la UIB, exposició pública, convocatòria del tribunal i defensa. Per tant, per garantir que una tesi doctoral es pugui defensar (no dipositar) abans del 30 de setembre de 2017, el termini màxim per presentar l'esborrany i complir amb els terminis, considerem que és el mes de MAIG de 2017. Més enllà d'aquest mes serà molt difícil complir amb els terminis reglamentaris.
En el cas de no poder complir amb aquests terminis, si escau, hi ha la possibilitat de fer un canvi de programa de doctorat als regulats pel RD 99/2011.

Veure: