Programes de doctorat oficials 2016-17

La informació que veieu correspon a l'oferta per al any acadèmic: 2016-17 .
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta de l'any acadèmic actual 2015-16.
També podeu consultar aquesta informació per als anys acadèmics anteriors .
L' Escola de Doctorat de la UIB té per objectiu fonamental l'organització dels estudis de doctorat i la seva gestió acadèmica.