Doctorat en Ciència i Tecnologia Química (TCTQ)

Any acadèmic 2017-18

Branca de coneixement

Coordinador/a de la titulació

Publicació al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu de la tutela per any acadèmic

210,00€

Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60€

Preus regulats pel BOIB Núm. 77 - 24/Juny/2017 (en format PDF)