Doctorat en Ciència i Tecnologia Química (TCTQ)

Any acadèmic 2017-18

Línies de recerca

El programa està estructurat en les línies de recerca:

  1. Litiasis renal i biomineralizació
  2. Materials nanoestructurats i biomaterials
  3. Química analítica, automatització i medi ambient
  4. Química bioinorgànica i bioorgànica
  5. Química orgànica aplicada
  6. Química supramolecular
  7. Reactivitat molecular i disseny de fàrmacs
  8. Tecnologies alimentàries