Doctorat en Ciència i Tecnologia Química (TCTQ)

Any acadèmic 2017-18

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions dels CGQs.