Doctorat en Ciència i Tecnologia Química (TCTQ)

Any acadèmic 2017-18

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions dels CGQs.

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 08/01/2018
Verificació Informe final de verificació 24/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 29/12/2012