Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional/ Theoretical Chemistry and Computational Modelling (TQTE)

Any acadèmic 2017-18

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Imatge estudis
Ciències
Coordinador/a de la titulació Dr. Francisco Muñoz Izquierdo
Centre responsable Escola de Doctorat
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00€
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60€
Informació sobre preinscripció i matrícula

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98