Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional/ Theoretical Chemistry and Computational Modelling (TQTE)

Any acadèmic 2018-19

Pla Tutorial

La comissió acadèmica del programa de doctorat assignarà un tutor per al sol·licitant (un cop sigui admès). El tutor serà un doctor amb experiència investigadora acreditada i que participa en el programa de doctorat. Dins dels sis mesos a partir de la primera inscripció, la comissió acadèmica del doctorat assignarà a cada estudiant un director de tesi, que pot o no ser el mateix que el tutor.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011):

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Manuel Alcamí Pertejo
Secretari
Francisco Muñoz Izquierdo
Professor
  • Juan Novoa Vide
  • Enrique Sánchez Marcos