Escoltar

Activitats Formatives de Doctorat

El termini d’inscripció de les activitats transversals serà de dia 27 de novembre a dia 2 de desembre de 2019. La matrícula d'aquestes activitats és gratuïta i amb places limitades, per tant les places s'ocuparan per rigorós ordre d'inscripció.
Els alumnes residents a Menorca, Eivissa o Formentera que han de realitzar activitats transversals, NO hauran de formalitzar la matrícula. Han de contactar amb l’Escola de doctorat (escoladedoctorat@uib.es) dins el termini esmentat.
Podreu formalitzar la inscripció  a l’enllaç següent: https://postgrau.uib.es/doctorado_actividad_formativa/listado.
Us recordam que per a matricular-vos als cursos d’activitats transversals heu d'estar matriculats en el programa de doctorat, no és suficient estar-hi admès.
Les llistes d’admesos es publicaran a la pàgina web dia 5 de desembre.

 

Documents de les activitats Documents de les activitats transversals: