Escoltar

Activitats Formatives de Doctorat

Nous terminis: El termini d’inscripció de les activitats transversals en línia serà del 21 al 28 de maig (ambdós inclosos). La matrícula d'aquestes activitats és gratuïta i amb places limitades, per tant les places s'ocuparan per rigorós ordre d'inscripció.

Podreu formalitzar la inscripció  a través d'aquest enllaç (https://postgrau.uib.es/doctorado_actividad_formativa/listado)

Els alumnes residents a Menorca, Eivissa o Formentera que han de realitzar activitats transversals, NO hauran de formalitzar la matrícula. Han de contactar amb l’Escola de doctorat (escoladedoctorat@uib.es) dins el termini esmentat.

Us recordam que per a matricular-vos als cursos d’activitats transversals heu d'estar matriculats en el programa de doctorat, no és suficient estar-hi admès.

Les llistes d’admesos es publicaran a la pàgina web dia 1 de juny.

Documents de les activitats transversals

La Universitat de les Illes Balears, ha suspès totes les activitats presencials a tots els àmbits acadèmics i laborals, segons l’article primer de la resolució del Rector de dia 15 de març de 2020.

Activitats transversals actives

Noves dates del curs online (publicat el 13/05/2020) - Nous llistats d'admesos (publicat el 01/06/2020

Activitats transversals finalitzades