Activitats Formatives de Doctorat

Els alumnes interessats es podran inscriure a l'enllaç següent: https://postgrau.uib.es/doctorado_actividad_formativa/listado.
El termini de matrícula serà de dia 3 a dia 5 de desembre de 2018. La matrícula d'aquestes activitats és gratuïta i amb places limitades, per tant les places s'ocuparan per rigorós ordre d'inscripció.
Us recordem que per a matricular-se als cursos transversals heu d'estar matriculat en el programa de doctorat, no és suficient estar-hi admès.
Les llistes d'admesos es publicaran a la pàgina web dia 7 de desembre.

Documents de les activitats Documents de les activitats transversals:

 Conselleria d'Educacio, Cultura i Universitats