Escoltar

Admissió i matrícula

Impresos Tesi L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Terminis de preinscripció i matrícula dels programes de doctorat del curs 2019-20

Terminis generals per  l'alumnat de nou ingrés

Es defineix un termini de preinscripció i matrícula:

Preinscripció
de dia 29/04/2019 a dia 31/07/2019
Termini d'Esmenes
Llista d'esmenes: 13/09/2019
Termini d'esmenes: de dia 16/09/2019 a dia 20/09/2019
Publicació de les llistes provisionals
dia 16/10/2019. Per raons tècniques es canvia la data al 17/10/2019
Publicació de les llistes definitives

dia 25/10/2019

Termini de matrícula
de dia 28/10/2019 a dia 11/11/2019.
(Automatrícula per UIBdigital - a la pestanya "Formació -> menú Matrícula -> Automatrícula).
La no formalització de la matrícula pot comportar la pèrdua de la plaça.
Publicació de les llistes d'espera (si escau)
dia 12/11/2019
Matrícula de les llistes d'espera (si escau)
de dia 13/11/2019 fins al dia 15/11/2019

 

NOU termini de preinscripció NOMÉS pels programes de doctorat amb places vacants:
 • Biologia de les Plantes
 • Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva
 • Ciència i Tecnologia Química
 • Cognició i Evolució Humana
 • Dret
 • Ecologia Marina
 • Economia Aplicada
 • Física
 • Microbiologia Ambiental i Biomèdica
 • Neurociències
 • Nutrició i Ciències dels Aliments
 • Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
 • Psicologia
 • Tecnologia Educativa
 • Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Preinscripció
de dia 23/09/2019 a dia 27/09/2019
Termini d'Esmenes
Llista d'esmenes: 03/10/2019
Termini d'esmenes: de dia 04/10/2019 a dia 09/10/2019
Publicació de les llistes provisionals
dia 16/10/2019. Per raons tècniques es canvia la data al 17/10/2019
Publicació de les llistes definitives

dia 25/10/2019

Termini de matrícula
de dia 28/10/2019 a dia 11/11/2019
(Automatrícula per UIBdigital - a la pestanya "Formació -> menú Matrícula -> Automatrícula).
La no formalització de la matrícula pot comportar la pèrdua de la plaça.
Publicació de les llistes d'espera (si escau)
dia 12/11/2019
Matrícula de les llistes d'espera (si escau)
de dia 13/11/2019 fins al dia 15/11/2019

 Tercer termini

Preinscripció
de dia 22/10/2019 a dia 25/10/2019
Publicació de les llistes provisionals
dia 11/11/2019.
Publicació de les llistes definitives

dia 18/11/2019

Termini de matrícula
de dia 19/11/2019 a dia 22/11/2019
(Automatrícula per UIBdigital - a la pestanya "Formació -> menú Matrícula -> Automatrícula).
La no formalització de la matrícula pot comportar la pèrdua de la plaça.
Publicació de les llistes d'espera (si escau)
dia 12/11/2019
Matrícula de les llistes d'espera (si escau)
de dia 13/11/2019 fins al dia 15/11/2019

 

Terminis generals per  l'alumnat de continuació
 • Automatrícula el termini és de dia 01/09/2019 a dia 30/09/2019 (per UIBdigital - a la pestanya "Formació -> menú Matrícula -> Automatrícula). La no formalització de la matrícula pot comportar la pèrdua de la plaça.