Escoltar

Admissió i matrícula

Impresos Tesi L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Terminis de preinscripció i matrícula dels programes de doctorat del curs 2020-21

Primer termini de preinscripció i matrícula per l'alumnat de nou ingrés
Preinscripció
de dia 01/06/2020 a dia 31/07/2020
de dia 01/09/2020 a dia 30/10/2020
Termini d'Esmenes
Llista d'esmenes: 12/11/2020
Termini d'esmenes: de dia 13/11/2020 a dia 19/11/2020
Publicació de les llistes provisionals
dia 03/12/2020
Publicació de les llistes definitives

dia 10/12/2020

Termini de matrícula
de dia 11/12/2020 a dia 18/12/2020.
(Automatrícula per UIBdigital - a la pestanya "Formació -> menú Matrícula -> Automatrícula).
La no formalització de la matrícula pot comportar la pèrdua de la plaça.
Publicació de les llistes d'espera (si escau)
dia 07/01/2021
Matrícula de les llistes d'espera (si escau)
de dia 08/01/2021 fins al dia 11/01/2021

 

Segon termini de preinscripció i matrícula per l' alumnado de nuevo ingrés (únicament pels programas amb places vacants).
Preinscripció
de dia 12/01/2021 a dia 15/01/2021
Termini d'Esmenes
Llista d'esmenes: 21/01/2021
Termini d'esmenes: de dia 22/01/2021 a dia 28/01/2021
Publicació de les listes provisionals
dia 08/02/2021
Publicació de les listes definitives

dia 15/02/2021

Termin de matrícula
de dia 16/02/2021 a dia 19/02/2021.
(Automatrícula per UIBdigital - a la pestanya "Formació -> menú Matrícula -> Automatrícula).
La no formalització de la matrícula pot comportar la pèrdua de la plaça.
Publicació de les listes d'espera (si escau)
dia 22/02/2021
Matrícula de les listes d'espera (si escau)
de dia 23/02/2021 a dia 25/02/2021
 
Terminis generals per  l'alumnat de continuació
  • Automatrícula el termini és de dia 01/09/2020 a dia 30/09/2020 (per UIBdigital - a la pestanya "Formació -> menú Matrícula -> Automatrícula). La no formalització de la matrícula pot comportar la pèrdua de la plaça.