Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) i Plans de Millores de l'EDUIB

Composició nominal

La composició de Comissió de Garantia de Qualitat de l'EDUIB d'acord amb l'ACORD EXECUTIU pel qual es crea la comissió de garantia de qualitat (CGQ) i es donen directrius per a la implantació d’un sistema de qualitat de la gestió:

  • M. Consolación Hernández Guerra (Presidenta)
  • Margarita Prohens López (Secretària)
  • Dolores Panadés Morey
  • Gustavo Peña Kolflaath
  • Magdalena Ripoll Nicolau
  • Patricia Alcover Pascual
  • Pedro Mayrata Pou
  • Yolanda Gómara Prats

Pla de millores de l'EDUIB

Pla de millores (12/02/2020)