Estructura i personal

Direcció

Càrrec 
Cognoms, Nom
Ext. Adreça Electrònica
Director de l'Escola de Doctorat Resolució 10800
Morey Salvà, Jeroni
2491     director.eduibarrobauib.es
Subdirector de l'Escola de Doctorat Resolución 12868
Calvo Trias, Manuel Antonio
2343     subdirector.edoctoratarrobauib.es
Secretari  Resolució 11290
Calvo Trias, Manuel Antonio
2467     secretari.edoctoratarrobauib.cat

Personal d'administració i serveis

El personal d'administració i serveis de l'Escola de Doctorat de la UIB el podeu trobar al servei de secretaria de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Les adreces de correu electrònic genèriques de contacte amb l'Escola de Doctorat són: