Escoltar

Personal d'Administració i Serveis

Personal d'Administració i Serveis de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Atenció a l'alumnat

 • Del 01 d'octubre al 31 de maig
  • Atenció presencial:
  • - matins: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores
  • - horabaixes: dimarts i dijous de 16 a 18 hores
   Atenció telefònica - telèfon 971 17 2498: de dilluns a divendres de 13 a 14 hores
 • De l'1 juny al 30 de setembre
  • Atenció presencial:
  • - matins: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores
   - horabaixes: dijous de 16 a 18 hores
   Atenció telefònica - telèfon 971 17 2498:
   - De l'1 juliol al 15 de setembre: de dilluns a divendres de 8.30 a 9 hores i de 13 a 13.30 hores
   - De l'1 juny al 30 de juny i del 16 de setembre al 30 de setembre: de dilluns a divendres de 13 a 14 hores
 • Agost, Nadal i Pasqua
  • Tancat

Atenció al professorat

 • Atenció presencial
  • matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
  • horabaixes:
   - De dia 1 d’octubre fins a dia 31 de maig: dimarts i dijous de 16 a 18 hores.
   - De dia 1 de juny fins a dia  30 de setembre: dijous de 16 a 18 hores.
 • Atenció telefònica
  • (+34) 971 25 9895 (matins)
  • (+34) 971 17 2345 (horabaixes)
 • Agost, Nadal i Pasqua
  • Tancat

Administradora de centre

Nom Telèfon Funció
M. Consolación Hernández Guerra 971 17 3189 Administradora de centre

Suport equip de direcció

Nom Telèfon Funció
Vanesa León Maldonado 971 17 3189

Doctorats

Nom Telèfon Funció
Dolores Panadés Morey 971 25 9895 (responsable)
Margarita Calderon Blanco 971 17 2348
Carolina Orvay Forteza 971 17 2344
Maria Sánchez Pons 971 17 2351

Tesis doctorals

Nom Telèfon Funció
Yolanda Gómara Prats 971 17 3056

Accés d'estrangers

Nom Telèfon Funció
Patricia Alcover Pascual 971 25 9820 MASTER
Yolanda Gómara Prats 971 17 3056 DOCTORAT

Títols, certificats i TFM

Nom Telèfon Funció
Magdalena Ripoll Nicolau 971 17 3481 (responsable)
Nieves Ribas Castells 971 25 9968
Maria del Mar Ordoñez Martinez 971 17 2775
Esther Vela Pérez 971 17 2864

Verificació de titulacions

Nom Telèfon Funció
Patricia Alcover Pascual 971 25 9820 (responsable)

Beques i ajuts

Nom Telèfon Funció
Vanesa León Maldonado 971 17 3189

Màsters

Nom Telèfon Funció
Margarita Prohens López 971 25 9988 (responsable)
Maria Del Carmen Flaquer Paredes 971 17 2331
Margarita Maria Moranta Prieto 971 17 2502
Maria R. Fariñas Valero 971 17 2776
Josep Ferràn Foz Aguilar 971 25 9597
Francisca Colomar Rossello 971 17 2345

Comptabilitat

Nom Telèfon Funció
Catalina Maria Bennasar Rosselló 971 17 2349 (responsable)
Francisca Colomar Rossello 971 17 2345

Informàtica

Nom Telèfon Funció
Pedro Juan Mayrata Pou 971 17 1333 (responsable)
Miguel Soler Serrano 971 25 9980

Publicitat

Nom Telèfon Funció
Vanesa León Maldonado 971 17 3189