Matrícula d'inici

Terminis

Els terminis corresponents a cada any acadèmic els podeu trobar a la pàgina: Escola de Doctorat - Preinscripció i matrícula - Preinscripció i matrícula.

Instruccions per matricular-se

Heu de formalitzar la matrícula del curs durant el termini establert (podeu accedir-hi clicant al següent enllaç) i tal com us indica el correu que rebreu amb l'assumpte "Procediment de matrícula". Us recordam que la matriculació en aquest termini és imprescindible per garantir la plaça i per accedir a la formació transversal i específica associada als estudis de doctorat.

Documentació a presentar

Teniu en compte que:

En cas que la vostra titulació d'accés no sigui de la UIB, haureu de presentar la documentació original o còpia degudament compulsada abans del 31 de gener de 2021 als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda o a les seus universitàries de Menorca o d'Eivissa i Formentera, o per correu postal certificat.

Les úniques compulses vàlides seran les realitzades per notari col·legiat espanyol o per les delegacions de govern provincials. Així mateix, també s'accepten les compulses fetes per la Universitat d'origen, sempre que es presenti el comprovant del pagament de la taxa.

 • DNI, NIE o passaport
 • Si les titulacions són de la UIB, no és necessari presentar aquesta documentació:
  Titulacions originals d’accés, títol (o resguard d’haver-lo sol·licitat) i certificat acadèmic oficial original.
  • Si la documentació es presenta de manera presencial a la UIB, heu de dur original i còpia dels documents.
  • Si no podeu presentar la documentació presencialment, heu d’enviar la documentació compulsada. Les úniques compulses vàlides seran les realitzades per notari col·legiat espanyol o per les delegacions de govern provincials. Així mateix, també s’accepten les compulses fetes per la Universitat d’origen, sempre que es presenti el comprovant del pagament de la taxa.
 • L'alumnat amb descomptes o exempcions de les taxes de la matrícula ha de presentar als serveis administratius de l’EDUIB els documents acreditatius corresponents, original i còpia (carnet de família nombrosa, certificat del grau de discapacitat expedit per l'organisme corresponent, credencial de becari, etc.).
 • Si s'ha triat el pagament domiciliat, s'ha de lliurar l'autorització SEPA, emplenada i signada pel titular del compte, a la consergeria de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. No cal cita prèvia.
 • Si la vostra titulació d'accés és estrangera no homologada, heu de seguir les instruccions que apareixen a la pàgina web Escola de Doctorat - Preinscripció i matrícula - Estudiants amb titulacions estrangeres.
 • Heu de sol·licitar l’alta a l’aplicació de gestió de currículums GREC, <https://webgrec.uib.es/>. Si teniu dificultats amb l’aplicació de gestió de currículums GREC, heu d’enviar un correu a l’adreça: <grec@uib.cat>.
 • S'han de lliurar a l'Escola de Doctorat els annexos I i II degudament emplenats i signats.