Readmissió al doctorat

Readmissió després de penalització

  • Quan s’ha de sol·licitar?
    Quan hagint transcorregut els dos cursos acadèmics següents a comptar del curs en què no es va formalitzar la matrícula (curs no matriculat +1 curs +1 curs), i s'ha de demanar durant el període de preinscripció.

    Article 17.1, Acord normatiu 13084
    Els doctorands admesos a un programa de doctorat es matricularan anualment pel concepte de tutela acadèmica de doctorat. En el cas de programes conjunts, el conveni ha de determinar necessàriament la forma en què s’ha de dur a terme la matrícula. En cas de no matricular-se en el període preceptiu de la tutela acadèmica corresponent, el doctorand no es podrà matricular en el mateix programa de doctorat durant els dos anys acadèmics següents. En qualsevol cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat pertinent n’ha d'aprovar l’admissió, i es mantindrà el mateix expedient. Aquesta readmissió només pot ser concedida una vegada.

  • Aquest tràmit es farà accedint a <https://postgrau.uib.es>.
  • Una vegada acceptada la reincorporació, haureu de contactar amb els serveis administratius de l’EDUIB per formalitzar la matrícula.