Registre d'activitats

Els doctorands heu de dur un registre actualitzat de totes les activitats formatives (específiques i transversals) i d'investigació que dugueu a terme en el marc del programa de doctorat que cursau.

En el document d'activitats heu d'incloure: publicacions en revistes especialitzades, assistència a reunions o congressos científics, presentació de ponències en reunions o congressos científics, assistència a cursos, seminaris i altres activitats formatives, estades de recerca en altres institucions..., i qualsevol altra informació que sigui rellevant per a la vostra formació doctoral.

El tutor/director(s) faran el seguiment de les activitats i les validaran en el document d'activitats perquè després es tinguin en compte en el control anual que fa la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Per a orientació sobre la coherència, idoneïtat de les activitats de formació, l'impacte i novetat en el camp de la tesi doctoral, la planificació i adequació a altres projectes i activitats en què us inscriviu, heu de contactar amb el/s director/s de la vostra tesi.

On es fa el registre de les activitats?

Alumnes que heu iniciat el programa a partir de l'any 2021-22

Heu de registrar totes les activitats que realitzeu a l'apartat Document d'activitats d'Acadèmic > Pla de recerca i activitats.

Per registrar-les, seguiu el manual d’instruccions que trobareu al Portal de l’Alumnat.

Alumnes que heu iniciat el programa abans de l'any 2021-22

Aquest tràmit es farà accedint a l'aplicació <https://postgrau.uib.es>.

El suport material d’aquest document ha de ser l’aplicació de gestió de currículums de GREC o qualsevol altra que el Consell de Direcció de la UIB pugui determinar en substitució d’aquesta.