Règim de permanència

Durada dels estudis de doctorat

La durada dels estudis a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar de l'admissió del doctorand al programa, fins a la presentació de la tesi doctoral.
Aquest període es pot allargar fins a un màxim de dos anys. El primer es denominarà any de pròrroga i el segon, de caràcter més excepcional, es denominarà any addicional.

La durada dels estudis a temps parcial és d'un màxim de cinc anys, a comptar de l'admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.
Aquest període es pot allargar fins a un màxim de tres anys. El primer i el segon any es denominaran anys de pròrroga i el tercer, de caràcter més excepcional, es denominarà any addicional.

Reincorporació al doctorat

  • Quan s’ha de so·licitar?
    Una vegada exhaurit el període de baixa temporal o per malaltia.
  • Aquest tràmit es farà accedint a <https://postgrau.uib.es>.
  • Una vegada acceptada la reincorporació, haureu de contactar amb els serveis administratius de l’EDUIB per formalitzar la matrícula.