Escoltar

Propostes d'implantació de doctorat

Propostes d'implantació d'estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (estudis de doctorat)

Informació Les al·legacions o suggeriments s'han de fer arribar al registre de la Escola de Doctorat en un termini màxim de 15 dies des del dia de publicació.