Beques, premis i ajuts

Convocatòries obertes

Becas EDUIB-Santander Universidades - Impuls

  • Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears: El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) i l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Data de publicació dia 02/09/2020. Publicada resolució línia 1 convocatòria 1 (22/10/2020)

Universitat de les Illes Balears

  • Ajuts a la mobilitat i internacionalització de l’alumnat de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears: El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Servei de Relacions Internacionals (SRI), convençuts de la importància de la mobilitat i la internacionalització en el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear uns ajuts a la mobilitat d’alumnat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) vinculat a dobles titulacions de Màster i Doctorat i tesis doctorals en règim de co-tutela internacional o altres casos similars. Data de publicació dia 02/09/2020.

Becas Iberoamèrica

Universitat de les Illes Balears

Universitat de les Illes Balears

  • Convocatòria d'un contracte predoctoral Clara Hammerl: Es convoca un contracte predoctoral Clara Hammerl per a realitzar estudis de doctorat en el marc d'un dels programes de doctorat d'Arts i Humanitats o de Ciències Socials i Jurídiques. De forma més concreta, les propostes de recerca han de ser estudis sobre dones en totes les seves diversitats, estudis amb perspectiva de gènere i estudis feministes. Es valorarà en especial la incidència en els valors com la promoció de l’educació, la rellevància social i política de la dona, la justícia social, la igualtat i la no discriminació per qualsevol motiu. Resolució DEFINITIVA publicada el 29/07/2020.

Becas de movilidad EDUIB-Santander Universidades