Estudis de Doble Titulació de Doctorat en la UIB

Els estudis de doble titulació impliquen la realització i obtenció simultània d'un doctorat entre la Universitat dels Illes Balears (UIB) i una altra, o vàries, universitats o institucions acadèmiques superiors d'àmbit nacional o internacional. El propòsit d'aquests programes de doble titulació és potenciar la cooperació entre la UIB i les restants universitats en matèria d’educació superior a nivell de postgrau. Aquests programes es regiran, en cada cas, per un conveni particular establert entre la UIB i les institucions participants al programa de doble titulació.

Estudis amb doble titulació Universitats participants
Doctorat en Ciència i Tecnologia Química
Doctorat en Ciència i Tecnologia Química
Doctorat en Psicologia