Escoltar

Ajuts de viatge per participar a les VI JORNADES DOCTORALS DEL G-9 - Universitat de Cantabria (Santander).

Jornades G9


Resolució dels ajuts per les VI Jornades Doctorals del G-9 (16/03/2018)

Ajuts de viatge per participar a les VI JORNADES DOCTORALS DEL G-9 - Universitat de Cantabria (Santander). De l'11 al 13 d'abril de 2018.

La UIB ofereix ajuts per a 10 estudiants de doctorat de la UIB, dues per cada una de les 5 branques de coneixement (Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura).

La quantia de cada ajut és de 150 euros i està destinada al pagament de les despeses de desplaçament des de les Illes Balears a Santander d’estudiants de doctorat de la UIB que participin a les VI Jornades Doctorals del G-9. Si les despeses de desplaçament, degudament justificades, superen aquesta quantitat, la UIB podrà concedir una quantitat més elevada, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. A més a més, la UIB es farà càrrec de la impressió dels pòsters dels participants que hagin obtingut aquest ajut.

La convocatòria es mantindrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 12 de març de 2018 (inclòs).