Avís pels alumnes de doctorat del Reial Decret 1393/2007.