Escoltar

Beca Iberoamèrica . Santander Recerca

Premis Santander-UIB


Resolució Resolució publicada (07/07/2017)


Convocatòria d'una beca per a la mobilitat d'estudiants de doctorat i investigadors joves, de la UIB, a una institució iberoamericana

El programa de "Beques Iberoamèrica. Santander Recerca" pretén reforçar la mobilitat d'alumnes de doctorat o investigadors joves entre universitats i centres de recerca iberoamericans amb la finalitat de promoure l'actualització del nivell de coneixements dels participants, l'aprenentatge de noves tècniques i mètodes i la consolidació de vincles acadèmics. Per a més informació, veure www.becas-santander.com.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha resultat adjudicatària d'una beca, la dotació de la qual és de 5.000 € (cinc mil euros), i sobre la base de les característiques del programa "Beques Iberoamèrica. Santander Recerca", estableix la present convocatòria.

Aquesta convocatòria es dirigeix a alumnes de doctorat de la UIB i al personal docent i investigador de la UIB, així com al personal de centres propis i mixts del Consell Superior d'Investigacions Científiques.

La convocatòria s'obre el dia de la seva publicació i es tanca el 30 de juny de 2017.

El formulari de sol·licitud, així com la resta de documentació, podrà presentar-se:

  • Per alumnat de
  • Per professors i investigadors de la UIB i centres propis i mixts
    • Annex 1 [PDF] [WORD]: formulari de sol·licitud de la beca
    • Registre general de la UIB en l'edifici Son Lledó (dirigit a la OSR).
Resolució Acceptació
Document de la resolució (07/07/2017) Document d'aceptació