Escoltar

Beca Iberoamèrica. Santander Recerca

Becas Santander-Iberoamérica


Resolució Resolució publicada (10/04/2018)


La Universitat de les Illes Balears (UIB), amb el patrocini de Santander-Universidades, convoca 1 beca, en règim de concurrència competitiva. Aquesta convocatòria es dirigeix a alumnes de doctorat de la UIB i al personal docent i investigador de la UIB, així com al personal de centres propis i mixts del Consell Superior de Recerques Científiques.

La present convocatòria està destinada a reforçar la mobilitat i intercanvi de joves professors i investigadors i alumnes de doctorat entre universitats i centres de recerca iberoamericans, condició necessària per avançar cap a la construcció d'un espai iberoamericà del coneixement socialment responsable.

Pàgina del Banco Santander per realitzar el registre previ: http://www.becas-santander.com/  oberta des de l'1 de desembre de 2017 i finalitza el dia 31 de maig de 2018, a les 24.00 hrs, hora peninsular espanyola.

Per ampliar la informació consultin les bases de la convocatòria d'aquesta beca.

El termini per a presentar sol·licituds és: des del dia de la seva publicació fins al 16 de març de 2018.

El formulari de sol·licitud, així com la resta de documentació, podrà presentar-se:

  • Per alumnat:
  • Per professors i investigadors de la UIB i centres propis i mixts
    • Annex 1 [PDF] [WORD]: formulari de sol·licitud de la beca
    • Registre general de la UIB en l'edifici Son Lledó (dirigit a la OSR).
Resolució Acceptació
Document de la resolució (10/04/2018) Document d'aceptació