Premis extraordinaris

Es comunica que es troba oberta la presentació de candidatures als Premis Extraordinaris dels doctorats especificats a continuació, exclusivament per a aquells doctors/es que hagin llegit la seva tesi doctoral en els Programes de Doctorat especificats, i hagin obtingut la qualificació d'excel·lent "cum laude", en el període comprès entre l'octubre de 2014 i el setembre de 2017.

Doctorat en Tecnologia Educativa

Requisits i criteris de valoració
Data màxima de presentació de documentació: 17 de setembre de 2018

Doctorat en Dret

Requisits i criteris de valoració
Data màxima de presentació de documentació: 28 de setembre de 2018

Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica

Requisits i criteris de valoració
Data màxima de presentació de documentació: 28 de setembre de 2018