Escoltar

Programa d'Impuls i Internacionalització "Obra Social la Caixa" per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears

Obra Social La Caixa

 

La FUNDACIÓ CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tot el seu àmbit d'actuació, i convençuda de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, ha aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d'Impuls i Internacionalització dirigit als estudis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta Universitat, mitjançant el seu Vicerectorat d'Investigació i Postgrau, comparteix aquesta visió i aposta per una oferta de títols oficials de Màster i Programes de Doctorat de qualitat, dins els quals la internacionalització ha de jugar un paper primordial.

Per tant, la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el seu Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i l'Escola de Doctorat (EDUIB), convoca ara aquest Programa, que es divideix en tres subprogrames detallats a les bases de la convocatòria del Programa d'Impuls i Internacionalització "Obra Social la Caixa" per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

NOTAActualització dels terminis per a presentar la sol·licitud i de publicació de la resolució.

 

Punt 1 i 2:

- Termini per a presentar la sol·licitud: fins al 13 d'octubre de 2015 (inclòs)
- Data de publicació de la resolució: dia 26 d'octubre de 2015

Punt 3:

- Termini per a presentar la sol·licitud: fins al 30 de setembre de 2015 (inclòs)
- Data de publicació de la resolució: dia 19 d'octubre de 2015