Escoltar

Procediments per a doctorats de la UIB

CalendarisCalendaris de les reunions del Comité Executiu de l'Escola de Doctorat

 • 15 de maig de 2020
 • 29 de maig de 2020
 • 12 de juny de 2020
 • 26 de juny de 2020
 • 10 de juliol de 2020
 • 24 de juliol de 2020
 • 9 de setembre de 2020
 • 7 d'octubre de 2020
 • 11 de novembre de 2020
 • 9 de desembre de 2020
 • 13 de gener de 2021
 • 10 de febrer de 2021
 • 10 de març de 2021
 • 14 d'abril de 2021
 • 12 de maig de 2021
 • 9 de juny de 2021
 • 7 de juliol de 2021

Procediments pels doctorats del RD99/2011

Heu de realitzar els següents tràmits en línia accedint a l'adreça https://postgrau.uib.es:

 • Inscripció del pla de recerca o canvi de títol del pla de recerca
 • Controls anuals
 • Sol·licitud de la condició d'alumne/a a temps parcial
 • Baixes temporals
 • Pròrrogues
 • Canvi de direcció de tesis
 • Canvi de tutor/a
 • Carta de Tesi
Procediments de doctorat Reglament, procediments i bones pràctiques dels programes de doctorat
Criteris de tesi doctoral Criteris de format de tesi

Criteris de format de la tesi doctoral a la UIB

Activitats formatives Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats Transversals i Específiques dels programes de doctorat

Controls anuals Control anual d'activitats del doctorand

Primer Control Anual d'Activitats del doctorand

Documentació a presentar:

 • Els doctorands/es han d'enviar la següent documentació en línia fent clic a https://postgrau.uib.es/doctorando
  1. Pla de recerca. Document d'unes tres pàgines que almenys ha d'incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho (veure article 12 de l'Acord Normatiu 11330 de dia 23 de març de 2015 - enllaç: https://seu.uib.cat/fou/acord/113/11330.html -). Ha d'incloure el títol, data i les signatures del doctorand, del/s director/s de tesi i del tutor. Escanejat de l'original amb les signatures corresponents.
  2. Currículum GREC (model complet i format CVN).
  3. Certificats de totes les activitats dutes a terme en el marc del doctorat: activitats transversals i específiques del programa de doctorat, assistència a congressos, seminaris, estades a l'estranger, etc. Totes les activitats que figurin al GREC s'han de poder acreditar documentalment mitjançant certificats, etc.
 • Una vegada notificada la superació del vostre control anual haureu de trametre l'original del pla de recerca, degudament signat, a l'Escola de Doctorat.

Següents Controls Anuals d'Activitats del doctorand

Documentació a presentar:

 • Els doctorands/es han d'enviar la documentació següent en línia fent clic a https://postgrau.uib.es/doctorando
  1. Informe del/s director/s de tesi de l'estat de la seva investigació.
   Només en el cas de que s'hagi produït un canvi significatiu (metodologia, objectius...) en el Pla de recerca presentat per al primer control anual, haurà de presentar un nou Pla de Recerca que inclogui el requerit a l' article 12 de l'Acord Normatiu 11330 de dia 23 de març de 2015 - enllaç: https://seu.uib.cat/fou/acord/113/11330.html -). Ha d'incloure el títol, data i les signatures del doctorand, del/s director/s de tesi i del tutor. Escanejat de l'original amb les signatures corresponents. Si escau i una vegada notificada la superació del vostre control anual haureu de trametre l'original del pla de recerca, degudament signat, a l'Escola de Doctorat.
   Si només voleu canviar el títol del vostre pla de recerca sense modificar cap altre aspecte, haureu d'adjuntar un informe favorable del director o directors.
  2. Currículum GREC (model complet i format CVN).
  3. Certificats de totes les activitats dutes a terme en el marc del doctorat: activitats transversals i específiques del programa de doctorat, assistència a congressos, seminaris, estades a l'estranger, etc. Totes les activitats que figurin al GREC s'han de poder acreditar documentalment mitjançant certificats, etc.

 

 

- Impresos TesiEls impresos de tesis es poden consultar en la secció de Tesis doctorals - Procediments i impresos
- Imprès de "Sol·licitud General". (Si voleu obtenir una còpia segellada de la sol·licitud, haureu d'aportar la còpia juntament amb l'original).

Alguns documents estan pendents de traducció.