Escoltar

Procediments per a doctorats de la UIB

CalendarisCalendaris de les reunions del Comité Executiu de l'Escola de Doctorat

Un informam que les reunions ordinàries del Comitè Executiu de l'EDUIB queden suspeses mentre estigui vigent el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Un cop finalitzi l'estat d'alarma es publicarà un nou calendari actualitzat.

 • 15 de maig de 2020
 • 29 de maig de 2020
 • 12 de juny de 2020
 • 26 de juny de 2020

Properament es publicarà la resta del calendari.

Procediments pels doctorats del RD99/2011

Heu de realitzar els següents tràmits en línia accedint a l'adreça https://postgrau.uib.es:

 • Inscripció del pla de recerca o canvi de títol del pla de recerca
 • Controls anuals
 • Sol·licitud de la condició d'alumne/a a temps parcial
 • Baixes temporals
 • Pròrrogues
 • Canvi de direcció de tesis
 • Canvi de tutor/a
 • Carta de Tesi
Procediments de doctorat Reglament, procediments i bones pràctiques dels programes de doctorat

Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears

Procediments per l'admissió i matrícula a un programa de doctorat

Codi de Bones PràctiquesInformació Carta de tesi: Des del curs 2018-19 la carta de tesis s'ha d'acceptar online. Quan es formalitzi la matrícula al programa de doctorat, el nou doctorand rebrà un correu electrònic amb les instruccions i l'enllaç per acceptar la carta de tesi. L'enllaç del correu electrònic us durà a una pàgina que tindrà les dades del doctorat, les vostres i les del tutor i director/s, el text complet i els botons per acceptar i per descarregar en format PDF (exemple).

 • Carta de Tesi (Mostra de la versió integra de la carta de tesi (per a consulta)).

Protocol per realitzar tràmits administratius

Criteris de tesi doctoral Criteris de format de tesi

Criteris de format de la tesi doctoral a la UIB

Activitats formatives Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats Transversals i Específiques dels programes de doctorat

Controls anuals Control anual d'activitats del doctorand

Primer Control Anual d'Activitats del doctorand

Documentació a presentar:

 • Els doctorands/es han d'enviar la següent documentació en línia fent clic a https://postgrau.uib.es/doctorando
  1. Pla de recerca. Document d'unes tres pàgines que almenys ha d'incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho (veure article 12 de l'Acord Normatiu 11330 de dia 23 de març de 2015 - enllaç: https://seu.uib.cat/fou/acord/113/11330.html -). Ha d'incloure el títol, data i les signatures del doctorand, del/s director/s de tesi i del tutor. Escanejat de l'original amb les signatures corresponents.
  2. Currículum GREC (model complet i format CVN).
  3. Certificats de totes les activitats dutes a terme en el marc del doctorat: activitats transversals i específiques del programa de doctorat, assistència a congressos, seminaris, estades a l'estranger, etc. Totes les activitats que figurin al GREC s'han de poder acreditar documentalment mitjançant certificats, etc.
 • Una vegada notificada la superació del vostre control anual haureu de trametre l'original del pla de recerca, degudament signat, a l'Escola de Doctorat.

Següents Controls Anuals d'Activitats del doctorand

Documentació a presentar:

 • Els doctorands/es han d'enviar la documentació següent en línia fent clic a https://postgrau.uib.es/doctorando
  1. Informe del/s director/s de tesi de l'estat de la seva investigació.
   Només en el cas de que s'hagi produït un canvi significatiu (metodologia, objectius...) en el Pla de recerca presentat per al primer control anual, haurà de presentar un nou Pla de Recerca que inclogui el requerit a l' article 12 de l'Acord Normatiu 11330 de dia 23 de març de 2015 - enllaç: https://seu.uib.cat/fou/acord/113/11330.html -). Ha d'incloure el títol, data i les signatures del doctorand, del/s director/s de tesi i del tutor. Escanejat de l'original amb les signatures corresponents. Si escau i una vegada notificada la superació del vostre control anual haureu de trametre l'original del pla de recerca, degudament signat, a l'Escola de Doctorat.
   Si només voleu canviar el títol del vostre pla de recerca sense modificar cap altre aspecte, haureu d'adjuntar un informe favorable del director o directors.
  2. Currículum GREC (model complet i format CVN).
  3. Certificats de totes les activitats dutes a terme en el marc del doctorat: activitats transversals i específiques del programa de doctorat, assistència a congressos, seminaris, estades a l'estranger, etc. Totes les activitats que figurin al GREC s'han de poder acreditar documentalment mitjançant certificats, etc.

 

 

 

- Impresos TesiEls impresos de tesis es poden consultar en la secció de Tesis doctorals - Procediments i impresos
- Altres impresos per a RD99/2011 i instancia general.

Alguns documents estan pendents de traducció.