Escoltar

Protocol per realitzar tràmits administratius d'estudis de doctorat

Informació General tots els Reials Decrets

Informació General important per a tots els Reials Decrets dels programes de doctorat

En qualsevol programa de doctorat en què s’estigui matriculat, és important saber que:

  • S'ha de pagar la tutela acadèmica cada curs acadèmic per a tenir la condició d'alumne de doctorat i tenir tots els drets d'alumne de doctorat (durant la realització de la tesi doctoral, fins a l'acte de defensa de la tesi doctoral). Veure calendari de matrícula:
  • Abans de començar a escriure la teva tesi doctoral s'ha de revisar els requisits que ha de complir la teva tesi i que vénen indicats a “criteris de format de la tesi doctoral a la UIB”:
  • El temps mínim a partir de què una tesi doctoral és registrada a l'EDUIB i té el vistiplau per fer la defensa és aproximadament de tres mesos.
  • La nostra principal via d'informació és la pàgina web de l'EDUIB que facilita diversa informació, aquí teniu les pàgines més sol·licitades.
 

Informació específica del RD 99/2011