Qui som?

Direcció

Càrrec 
Cognoms, Nom
Ext. Adreça Electrònica
Directora de l'Escola de Doctorat
Rodríguez Guerrero, Ana María
2491     direccio.eduibarrobauib.es
Subdirector de l'Escola de Doctorat Resolución 12868
Calvo Trias, Manuel Antonio
9787     subdirector.edoctoratarrobauib.es
Secretari de l'Escola de Doctorat
Resolució 13317
Mas Sansó, Ramon
3205     secretari.edoctoratarrobauib.cat

Personal d'administració i serveis

El personal d'administració i serveis de l'Escola de Doctorat de la UIB el podeu trobar al servei de secretaria de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Les adreces de correu electrònic genèriques de contacte amb l'Escola de Doctorat són: