Escoltar

Tesis Doctorals

En aquest apartat podeu consultar la normativa que fixa el procediment que heu de seguir, criteris de format per la presentació de la tesi doctoral i la documentació que heu de presentar referents a l'elaboració i autorització de defensa de la tesi doctoral.

Procediments i normativa per tesis doctorals

Procediments

A l'apartat "Procediments generals" de l'Escola de Doctorat de la UIB podeu trobar més documents d'interès.

Normativa

Normativa que fixa el procediment que heu de seguir i la documentació que heu de presentar referents a l'elaboració i autorització de defensa de la tesi doctoral.

Podeu trobar més informació de la normativa general dels estudis de doctorat a l'apartat "Normativa".

Informació, procediments i impresos per les posibles mencions en el títol de Doctor

Mencions al títol de doctor Per més informació per sol·licitar la Menció Internacional en el títol de Doctor.

Impresos per tesis doctorals

Impresos per la tramitació de les tesis doctorals

  • Sol·licitud per a la tramitació del dipòsit i/o defensa de les tesis doctorals per mitjans telemàtics [ca]
  • Informe previ sobre la tesi [ca] 
  • Al·legacions a la tesi [ca] [ca]
  • Sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral [ca] [ca]
  • Proposta de tribunal [ca] [ca]

Impresos per la lectura i defensa de les tesis doctorals

Instruccions sobre el format de la tesi doctoral

  • Podeu trobar tot el referent als criteris de format de la tesi doctoral, criteris de format electrònic de la tesi doctoral i exemples (coberta, portada ...) a l'apartat "Procediments generals" de la pàgina de l'Escola de Doctorat

Impresos per publicar les tesis a TDX

Publicació de les tesis doctorals a TDX

  • Informació obligatòria que ha d'acompanyar la tesi [ca]
  • Model de contracte d'edició de tesi TDX [ca]
  • Instància de NO repositori [ca]