Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Any acadèmic 2021-22

Professorat

Equips del programa de doctorat

Informació de la memòria verificada de l'estudi (Data de verificació: 23/07/2013)

Equip 1: Enginyeria de Sistemes TIC

Línies de recerca: Sistemes encastats distribuïts, informàtica industrial i comunicacions industrials, Enginyeria de la informació, Enginyeria del rendiment, Xarxes i comunicacions i Sostenibilitat i eficiència energètica

Avaladors del programa

Dr. Femenias Nadal, Guillem
Universitat de les Illes Balears
Dr. Juiz García, Carlos
Universitat de les Illes Balears
Dr. Proenza Arenas, Julián
Universitat de les Illes Balears

Professorat participant

Dr. Ferrer Gomila, José Luis
Universitat de les Illes Balears
Dr. Galmés Obrador, Sebastián
Universitat de les Illes Balears
Dr. Puigjaner Trepat, Ramón
Universitat de les Illes Balears
Dr. Riera Palou, Felip
Universitat de les Illes Balears

Equip 2: Tecnologies Informàtiques

Línies de recerca: Informàtica gràfica, Visió per computador, Enginyeria del programari, Interacció persona-ordinador i Robòtica industrial, mòbil i de serveis

Avaladors del programa

Dr. Oliver Codina, Gabriel
Universitat de les Illes Balears
Dr. Ortiz Rodríguez, Alberto
Universitat de les Illes Balears
Dr. Varona Gómez, Javier
Universitat de les Illes Balears

Professorat participant

Dr. Burguera Burguera, Antonio
Universitat de les Illes Balears
Dra. González Cid, Yolanda
Universitat de les Illes Balears
Dra. Mas Pichaco, Antonia
Universitat de les Illes Balears
Dr. Perales López, Francisco José
Universitat de les Illes Balears

Equip 3: Computació i Sistemes Intel·ligents

Línies de recerca: Biologia computacional, Processament i anàlisi d'imatges digitals, Sistemes dinàmics i Lògica borrosa i fusió de la informació

Avaladors del programa

Dr. Mayor Forteza, Gaspar
Universitat de les Illes Balears
Dr. Morel, Jean-Michel
Dr. Torrens Sastre, Joan
Universitat de les Illes Balears

Professorat participant

Dr. Cardona Juanals, Gabriel
Universitat de les Illes Balears
Dr. Coll Vicens, Bartomeu
Universitat de les Illes Balears
Dr. Lisani Roca, José Luis
Universitat de les Illes Balears
Dra. Llabrés Segura, Maria de la Mercè
Universitat de les Illes Balears
Dr. Rosselló Llompart, Francesc Andreu
Universitat de les Illes Balears

Professorat de la UIB per aquest programa

Dra. Álvarez Torres, María Jesús
Dr. Barranco González, Manuel Alejandro
Dr. Bibiloni Coll, Antonio
Dr. Bibiloni Serrano, Pedro
Dr. Bonin Font, Francisco Jesús
Dr. Bonnín Pascual, Francisco
Dr. Buades Capó, Antonio
Dr. Buades Rubio, José María
Dr. Burguera Burguera, Antonio
Dr. Cardona Juanals, Gabriel
Dr. Coll Vicens, Bartomeu
Dr. Duran Grimalt, Joan
Dr. Femenias Nadal, Guillem
Dr. Ferrer Gomila, José Luis
Dr. Galmés Obrador, Sebastián
Dr. García Fidalgo, Emilio
Dra. González Cid, Yolanda
Dr. González Hidalgo, Manuel
Dr. Heine Suñer, Alexander Damián
Dra. Hinarejos Campos, María Francisca
Dr. Jaume Capó, Antoni
Dr. Juiz García, Carlos
Dr. Lisani Roca, José Luis
Dra. Llabrés Segura, Maria de la Mercè
Dra. Manresa Yee, Cristina Suemay
Dra. Mas Pichaco, Antonia
Dr. Mas Sansó, Ramon
Dr. Massanet Massanet, Sebastián
Dr. Mayor Forteza, Gaspar
Dr. Mesquida Calafat, Antoni Lluís
Dr. Mir Torres, Arnau
Dra. Miró Julià, Margarita María Lourdes
Dr. Moyà Alcover, Gabriel
Dr. Mut Puigserver, Macià
Dr. Oliver Codina, Gabriel
Dr. Ortiz Rodríguez, Alberto
Dra. Payeras Capellà, Maria Magdalena
Dr. Perales López, Francisco José
Dr. Piro Perusin, Oreste
Dr. Proenza Arenas, Julián
Dr. Puigjaner Trepat, Ramón
Dr. Riera Palou, Felip
Dr. Rocha Cárdenas, Jairo Enrique
Dr. Rosselló Llompart, Francesc Andreu
Dr. Ruiz Aguilera, Daniel
Dr. Teruel Aguilar, Antonio Esteban
Dr. Torrens Sastre, Joan
Dr. Valero Sierra, Óscar
Dr. Valverde García, Lorenzo
Dr. Varona Gómez, Javier
Dra. Vich Llompart, Catalina

Altre professorat del programa

Dr. Alcaraz Carrasco, Salvador
Universidad Miguel Hernández
Dr. Bagdanov, Andrew David
University of Florence
Dr. Capriotti, Emidio
University of Bologna
Dr. Cordero Guzman, Diego Marcelo
Universidad Católica de Cuenca
Dr. Desroches, Mathieu Fabien
Dr. Froment, Jacques
Universite Bretagne-Sud
Dr. Ghazel, Adel
University of Carthage
Dra. Gilly de La Sierra-Llamazares, Katja
Universidad Miguel Hernández
Dr. Guerrero Sastre, José
Dr. Luján Mora, Sergio
Universitat d'Alacant
Dr. Miñana Prats, Juan José
Dr. Morel, Jean-Michel
Dra. Navarro Oliver, Julia
Dr. Skinnemoen, Harald
AnsuR Technologies AS
Dr. Van de Weijer, Joost
Universitat de Barcelona