Programes de doctorat oficials 2013-14

Informació L'Escola de Doctorat informa :

  • Els doctorats sense enllaç es troben en tramitació i són suceptibles de futures modificacions
  • Els doctorats amb enllaç activat estan pendents d'autorització definitiva per les Administracions pertinents

  • Les preinscripcions online pels doctorats del RD99/2011 estan actives des del dia 8 d'octubre de 2013.
  • Els estudis de doctorat del RD1393/2007 es segueixen preinscrivint i matriculant als serveis administratius corresponents.

Doctorats en tramitació

  • Doctorat de Química Teòrica i Modelització Computacional/ Theoretical Chemistry and Computational Modelling R.D. 99/2011
  • Doctorat de Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva R.D. 99/2011
  • Doctorat d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere R.D. 99/2011