Doctorat en Ecologia Marina (TECM): 2014-15


Branca de coneixement Ciències
Coordinador de la titulació
BOE publicació
Serveis administratius responsables
  • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Pla Tutorial

La comissió acadèmica del programa de doctorat assignarà un tutor per al sol·licitant (un cop sigui admès). El tutor serà un doctor amb experiència investigadora acreditada i que participa en el programa de doctorat. Dins dels sis mesos a partir de la primera inscripció, la comissió acadèmica del doctorat assignarà a cada estudiant un director de tesi, que pot o no ser el mateix que el tutor.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  Gabriel Moyà Niell
Secretari   Dr. Guillem Mateu Vicens
Professora   Dra. Nona Agawin Romualdo
Professor   Dr. Antoni Martínez-Taberner
Professora   Dra. Beatriz Morales Nin
Professor   Dr. Miquel Palmer Vidal
Professor   Dr. Enric Massutí Sureda
Professora   Dra. Salud Deudero Company

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

  • http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/292/292141_suggeriments_cat.doc

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB