Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2022-23

Branca de coneixement Ciències
Coordinador/a de la titulació de la UIB Dra. Susana Simal Florindo
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00 ¤ (*)
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 275,60 ¤ (*)
Places 20
Idioma d'impartició
Català i/o castellà i/o anglès, encara que la tesi doctoral es podrà redactar en altres idiomes habituals de la comunitat científica.
Directe a

(*) Per any acadèmic

La tesi doctoral és l’inici en l’aprenentatge com a investigador. Com a tal, cal saber fer una recerca exhaustiva de la bibliografia d’un tema, plantejar la investigació que hi manca per fer, desenvolupar-la al laboratori, saber interpretar amb rigor les dades i, finalment, extreure’n conclusions. Tota aquesta feina ha de quedar reflectida en publicacions amb la major difusió internacional possible. La tasca de recerca és dirigida pel director/a de la tesi, que corregeix errors d’interpretació, dona noves idees i discuteix tots els resultats experimentals.

A més, hi ha complements de formació de 150 hores. Part són les assignatures transversals (Anglès Científic, Bibliografia, Bioètica, Processos d’Innovació Industrial, etc., assignatures de les quals cal cursar-ne 50 hores com a mínim), que proposa l’EDUIB. Cal assistir a cursos sobre temes relacionats amb la recerca (un mínim de 45 hores) i a conferències (10 hores) que preparen la CAD i el Departament de Química. I, finalment, hi ha l’opció d’assistir a congressos i fer estades a l’estranger (fins a un màxim de 160 hores). S’han d’assolir un mínim de 150 hores del període formatiu tot respectant els mínims indicats. Aquests complements se solen fer els dos primers anys de la preparació de la tesi i són supervisats pel tutor/a i la CAD.

 
 

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinadora
Susana Simal Florindo
Secretària
Miguel Adrover Estelrich
Vocals
  • Maria del Carme Rotger Pons
  • Laura Daniela Ferrer Trovato
  • Carlos Palomino Cabello

Comparteix aquest doctorat amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari