Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2023-24

Consultau la informació corresponent a la nova versió del pla d'estudis que comença l'any acadèmic 2023-24.
Si vàreu iniciar l'estudi abans de l'any acadèmic 2023-24, consultau la versió corresponent.
Branca de coneixement Ciències
Coordinador/a de la titulació de la UIB Dra. Susana Simal Florindo
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 275,60 ¤ (*)
Places 20
Idioma d'impartició
Català i/o castellà i/o anglès (segons correspongui), encara que es podrà redactar la tesi doctoral en altres idiomes habituals en la comunitat científica.
Directe a

(*) Per any acadèmic

La tesi doctoral és l’inici en l’aprenentatge com a investigador. Per aquest motiu, cal saber fer una recerca exhaustiva de la bibliografia d’un tema, plantejar la investigació que hi manca per fer, desenvolupar-la al laboratori, saber interpretar les dades amb rigor i, finalment, extreure’n conclusions. Tota aquesta feina ha de quedar reflectida en publicacions amb la màxima difusió internacional possible. La tasca de recerca està dirigida per part del director de la tesi, el qual corregeix errors d’interpretació, proposa idees noves i discuteix tots els resultats experimentals.

A més, s’han de fer 150 hores d’activitats formatives, transversals i específiques. De les assignatures transversals que proposa l’EDUIB, cal cursar-ne 60 hores com a mínim. Com a activitats específiques, cal que assistiu a cursos (seminaris, tutorials, escoles d’estiu…) o congressos d’interès per a la vostra formació (un mínim de 45 hores), i a conferències impartides per experts en l’àmbit (10 conferències com a mínim). També hi ha les opcions de fer estades a l’estranger (amb un mínim de 480 hores si voleu optar a la menció internacional) i de publicar articles a revistes d’impacte (que es comptabilitzaran com a 10 hores/article fins a un màxim de 30 hores). S’han d’assolir un mínim de 150 hores del període formatiu i respectar els mínims indicats. Aquestes activitats se solen fer els dos primers anys de la preparació de la tesi i tenen la supervisió del tutor i la CAD.

 
 

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinadora
Susana Simal Florindo
Secretari
Miguel Adrover Estelrich
Vocals
  • Maria del Carme Rotger Pons
  • Laura Daniela Ferrer Trovato
  • Carlos Palomino Cabello

Comparteix aquest doctorat amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari