Doctorat en Salut Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària

Any acadèmic 2023-24

Branca de coneixement Ciències de la Salut
Coordinador/a de la titulació de la UIB Dr. Miguel Bennasar Veny
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 275,60 ¤ (*)
Places 30
Idioma d'impartició
Català i/o castellà i/o anglès (segons correspongui), encara que es podrà redactar la tesi doctoral en altres idiomes habituals en la comunitat científica.
Directe a

(*) Per any acadèmic

La recerca en salut és un element clau per millorar l'esperança i la qualitat de vida de la ciutadania global, així com per incrementar el benestar i el desenvolupament humà sostenible. L'objectiu fonamental d'aquest programa de doctorat és formar investigadors experts en salut i, més concretament, en l'àmbit de l'epidemiologia, la salut pública global, els serveis de salut i l'atenció sociosanitària, oferint una formació avançada de caràcter especialitzat i interdisciplinari.

L'abordatge integral dels problemes de salut, els nous reptes dels sistemes sanitaris i la prestació de cures de qualitat requereixen una escomesa multidisciplinària. Els professionals, els serveis i les polítiques de salut pública són fonamentals en el control de les epidèmies. Recentment, l'epidemiologia ha anat adquirint un protagonisme encara més gran, i ja no es pot entendre un abordatge dels problemes de salut que no sigui global. Les amenaces tant de tipus transmissible (com ara l'epidèmia per COVID-19) com les lligades a les conseqüències de les condicions de vida, el canvi climàtic, les migracions, la pobresa i les desigualtats socials impliquen grans reptes científics, metodològics, professionals, organitzatius i polítics a escala global.

El professorat està format per investigadors de diferents àrees de coneixement: infermeria, medicina, fisioteràpia, ciències de l’activitat física, biologia, psicologia, antropologia, treball social, matemàtiques i informàtica. La majoria pertanyen al món acadèmic i són personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears i del IUNICS, però també formen part del professorat investigadors de la Unitat d'Investigació d'Atenció Primària de Mallorca, professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) i investigadors de l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa). Tots els professionals esmentats treballen conjuntament en diferents grups de recerca relacionats amb les línies de recerca del programa.

 
 

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Miguel Bennasar Veny
Secretari/Secretària
Aina Maria Yañez Juan
Vocals
  • Magdalena Esteva Cantó
  • María Adoración Romaguera Bosch
  • Antonio Aguiló Pons
  • Joan Ernest De Pedro Gómez
  • Inmaculada Riquelme Agulló
  • Josep Vidal Conti
  • Pilar Fuster Parra

Comparteix aquest doctorat amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari