Escoltar

Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2020-21

En què consisteix?

El doctorat en Cognició i Evolució Humana s'orienta específicament a la recerca en la cognició humana. L'estudiant s'especialitzarà en un o més dels vessants propis de la cognició: percepció, emoció, motivació, cognició evolutiva, pensament, cognició social, neurociència, cognició patològica, cognició cultural, entre d’altres. L'objectiu és que el doctorand presenti un treball inèdit i de qualitat que, d'una banda, sigui una aportació original i destacable al coneixement acadèmic i científic i, a la vegada, es converteixi en l'inici de la seva trajectòria de recerca, de forma que el porti a ser un referent en la matèria tractada. Aquest objectiu s'haurà de materialitzar mitjançant una sèrie de publicacions internacionals.

Què hi aprendràs?

Quant a la vessant procedimental, el doctorand adquirirà mètode –és a dir, el camí a seguir– per organitzar i desenvolupar un procés de recerca en l'àmbit de la cognició i l’evolució humana. D’aquesta manera, seguirà i discutirà les directrius a prendre amb el/s seu/s supervisor/s del programa de doctorat. Sense aquesta direcció/organització resulta difícil arribar a manejar adientment els continguts rellevants, de cara a elaborar una bona tesi doctoral. D'altra banda, el doctorand estarà en contacte amb la resta de doctorands del programa als seminaris organitzats des del programa mateix, de manera que també li puguin ser útils en la presa de decisions, tant en el marc pròpiament de recerca com en el marc acadèmic.

Què podràs fer en haver acabat?

La idea fonamental és que el posterior objectiu del doctorand sigui continuar en projectes de recerca mitjançant contractes postdoctorals en altres universitats nacionals o bé internacionals. Altres doctorands poden plantejar que el doctorat els serveixi com una millora personal i/o laboral, de cara al seu futur.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Informació addicional: http://evocog.org/
Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador/a de la titulació Dr. Enric Munar Roca
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
10 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Enric Munar Roca
Secretari
Marcos Nadal Roberts
Professor
Bernat Riutort Serra

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98