Escoltar

Doctorat en Filologia i Filosofia

Any acadèmic 2020-21

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Arts i Humanitats
Coordinador/a de la titulació Dr. Perfecto Cuadrado Fernández
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
10 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador del programa
Perfecto Cuadrado Fernández
Secretària
Caterina Valriu Llinàs (Representante del Dpto. de Filología Catalana y Lingüística General)
Professors
  • Maria Juan Garau (Representante del Dpto. de Filología Española, Moderna y Clásica)
  • Antonio Bernat Vistarini (Representante del Dpto. de Filología Española, Moderna y Clásica)
  • José Luis Luján López (Representante del Dpto. de Filosofía y Trabajo Social)
  • Joan Lluís Llinàs Begón (Representante del Dpto. de Filosofía y Trabajo Social)
  • Nicolau Dols Salas

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98