Escoltar

Doctorat en Física

Any acadèmic 2019-20

Línies de recerca

  1. Física de Materials. Aplicacions a l'enginyeria
  2. Física de Sistemes Complexos.
  3. Física interdisciplinar i Física no lineal.
  4. Física Quàntica i Física Estadística
  5. Meteorologia, Oceanografia Física i Física del Clima
  6. Relativitat i Astrofísica