Escoltar

Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica

Any acadèmic 2020-21

En què consisteix?

El doctorat incideix en la formació d’investigadors en Microbiologia, i en particular en la formació de professionals que puguin:

  • Contribuir als avenços científics futurs i fer aportacions en el llindar del coneixement en el camp de la Microbiologia.
  • Comunicar les seves aportacions científiques a experts microbiòlegs, al conjunt de la comunitat acadèmica i de la societat en general.
  • Promoure en un context acadèmic, professional o social, aspectes i/o avenços relacionats amb la Microbiologia, i en particular aquells dels quals resulten millores per a la nostra societat.

Què hi aprendràs?

Desenvolupar un projecte d’investigació que pretén resoldre un programa complex. Això implica un estudi i comprensió sistemàtica del problema i el disseny i execució d’un projecte de recerca original.

Anàlisi crítica i avaluació dels resultats del projecte, amb elaboració de noves idees complexes que contribueixin a progressar en el coneixement, sempre amb respecte a codis ètics i de bones pràctiques professionals.

Comunicar aspectes relacionats amb la investigació o el coneixement existent a un ampli ventall d’interlocutors, tant en l’entorn acadèmic com a la societat en general.

Desenvolupar capacitats per al treball en equip, multidisciplinari, i la interacció amb altres grups d’investigació d’àmbit nacional o internacional.

Què podràs fer en haver acabat?

Continuar una carrera investigadora, inicialment seguint un programa de formació postdoctoral que finalment hauria de conduir a una estabilització com a investigador en un centre de recerca o una universitat.

Accedir al sector privat com a responsable o gestor de projectes.

Desenvolupar un projecte empresarial propi i/o realitzar tasques de consultoria.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències
Coordinador/a de la titulació Dra. Balbina Nogales Fernández
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
20 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinadora
Balbina Nogales Fernández
Secretari
Rafael Bosch Zaragoza
Professors
  • Sebastián Albertí Serrano
  • Jorge Lalucat Jo
  • Margarita Gomila Ribas

 

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98