Escoltar

Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments

Any acadèmic 2020-21

En què consisteix?

Aquest doctorat permet aprofundir en la investigació bàsica i aplicada en Nutrició Humana i en les malalties associades o derivades, como ara les patologies cardiovasculars, diabetis mellitus, malalties degeneratives, obesitat i malnutrició, alteracions de la neurocognició o envelliment saludable, entre d’altres.
Per aprofundir en aquest coneixement, s’investigarà l’epidemiologia nutricional o característiques alimentàries i nutricionals de les poblacions o de segments poblacionals, els mecanismes moleculars implicats, així com les tècniques alimentàries pròpies de l’alimentació humana.
Tot això per tenir més elements que permetin definir i recomanar una dieta i una praxi d’estil de vida molt més saludable.

Què hi aprendràs?

Els estudiants rebran formació bàsica i actualitzada en Nutrició Humana i Ciències dels Aliments. Adquiriran habilitats en l’obtenció de documentació i accés a la literatura científica, així com en tècniques estadístiques pròpies de l’epidemiologia, de la biologia molecular i de l’epigenètica; i coneixement sobre com fer revisions sistemàtiques i metaanàlisis. Aprendran a redactar articles científics i comunicacions a congressos i reunions científiques, així com tècniques de comunicació. Aprendran a realitzar treball en equip. Establiran relacions amb professionals multidisciplinaris.

Què podràs fer en haver acabat?

Les tasques pròpies d’un doctor; el doctorat pot proporcionar promoció professional, increment del coneixement, aplicabilitat dels coneixements al món empresarial, institucional i social, o accés a llocs de treball que exigeixen posseir el doctorat. La formació en Nutrició Humana permetrà, alhora, tenir coneixements i habilitats característics de llocs de treball específics.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències de la Salut
Coordinador/a de la titulació Dr. Josep Antoni Tur Marí
Doble titulació. Doctorat conjunt-interuniversitari (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Josep Antoni Tur Marí
Secretària
Isabel Lladó Sampol
Professors
  • Adamo Valle Gómez
  • Ana Maria Proenza Arenas
  • Antoni Pons Biescas
  • Antoni Sureda Gomila
  • Jordi Pich Solé
  • Magdalena Gianotti Bauzà
  • Maria del Mar Bibiloni Esteva
  • Pilar Roca Salom
  • Sílvia Fernández de Mattos

 

 

 

 

 

 

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98