Escoltar

Beques, premis i ajuts

Convocatòries obertes

Becas Iberoamèrica

Universitat de les Illes Balears

  • Convocatòria d'un contracte predoctoral en Física Gravitacional: Es convoca un contracte predoctoral per a realitzar estudis de doctorat en el marc del programa de doctorat en Física ofert per la Universitat de les Illes Balears (UIB). De forma més concreta, aquest contracte és per a realitzar recerca en l'àrea de física gravitacional i està associat a l'investigador distingit del Programa Beatriz Galindo, Dr. David Keitel. Data límit 30 de setembre de 2020, inclòs.

Universitat de les Illes Balears

  • Convocatòria d'un contracte predoctoral Clara Hammerl: Es convoca un contracte predoctoral Clara Hammerl per a realitzar estudis de doctorat en el marc d'un dels programes de doctorat d'Arts i Humanitats o de Ciències Socials i Jurídiques. De forma més concreta, les propostes de recerca han de ser estudis sobre dones en totes les seves diversitats, estudis amb perspectiva de gènere i estudis feministes. Es valorarà en especial la incidència en els valors com la promoció de l’educació, la rellevància social i política de la dona, la justícia social, la igualtat i la no discriminació per qualsevol motiu. Resolució DEFINITIVA publicada el 29/07/2020.

Becas de movilidad EDUIB-Santander Universidades

Becas EDUIB-Santander Universidades - Impuls

  • Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears: el Centre d'Estudis de Postgrau (CEP), l'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d'actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l'excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Jornades G9