Canvi de tutor o de director

Canvi de director de tesi

 • Quan s'ha de demanar?
  En qualsevol moment, abans de començar el dipòsit, sempre que no hi hagi cap control pendent de resoldre o quan s’hagi "obert" el tràmit del control anual a la plataforma de postgrau, ni durant el període comprès entre un control suspès i la seva recuperació.
 • Documentació que s'ha de presentar:
  1. Document elaborat i signat pel/s director/s actual/s acceptant la codirecció d’un altre director.
  2. Document elaborat i signat pel/s nou/s director/s acceptant la codirecció de la tesi amb els antics directors.
  3. Document elaborat i signat pel/s director/s actual/s renunciant a la codirecció de la tesi.
 • Aquest tràmit es farà accedint a l'aplicació <https://postgrau.uib.es>.

Canvi de tutor

 • Quan s'ha de demanar?
  En qualsevol moment, abans que comenci el dipòsit, sempre que no hi hagi cap control pendent de resoldre quan s’hagi "obert" el tràmit del control anual a la plataforma de postgrau ni durant el període comprès entre un control suspès i la seva recuperació.
 • Documentació que s'ha de presentar:
  1. Document elaborat i signat pel tutor actual en què renuncia a la tutoria de la tesi.
  2. Document elaborat i signat pel nou tutor en què accepta la tutoria de la tesi.
 • Aquest tràmit es farà accedint a l'aplicació <https://postgrau.uib.es>.

Sol·licitud de mediació o queixa sobre el/la tutor/a i/o director/a de tesi

Ara podreu contactar directament amb la Direcció de l'EDUIB per demanar ajuda per resoldre conflictes amb el/la tutor/a o director/a de tesi. Podeu sol·licitar tant una mediació per resoldre el tema o conflicte com per presentar una queixa o exposar un problema concret.

Accediu al formulari Sol·licitud de mediació o queixa sobre el/la tutor/a i/o director/a de tesi.