Tesis Doctorals

El tercer cicle dels estudis universitaris té com a finalitat la formació avançada de l’alumnat en les tècniques d’investigació. Aquesta formació inclou l’elaboració i presentació de la tesi doctoral corresponent.

La tesi doctoral consisteix en un treball original d’investigació relacionat amb els camps científic, tècnic, humanístic o artístic del programa de postgrau. La superació del cicle dóna dret a l’obtenció del títol de Doctor, que representa el nivell més elevat en l’educació superior, acredita el més alt rang acadèmic i faculta per a la docència i la investigació, d’acord amb la legislació vigent.

En aquest apartat podreu trobar el procediment i els impresos necessaris per a la presentació de la tesi. També podeu consultar les tesis que pròximament seran llegides a la UIB.

Així mateix, us oferim un arxiu de tesis que, gràcies al treball dut a terme pel Servei de Comunicació, ve acompanyat d’un reportatge de cada tesi.

Finalment, us informam sobre els servidors de tesis doctorals electròniques TDX i TESEO, així com el procediment i la documentació necessària perquè una tesi s’inclogui dins aquestes bases de dades.