Comitè Executiu

Què és el comitè executiu i què fa?

El comitè executiu de l’EDUIB és format per:

  • El director de l’EDUIB, que el presideix.
  • El subdirector.
  • El secretari.
  • Tres membres del comitè de direcció escollits pel director.

Les funcions del comitè executiu de l’EDUIB són:

  • Responsabilitzar-se de les decisions científiques, estructurals i en matèria econòmica.
  • Implementar i executar mesures de control de qualitat.
  • Actuar per delegació del comitè de direcció en tots aquells afers que li siguin encomanats.

(Aquesta informació la podeu trobar a l'ACORD NORMATIU 10909, del dia 5 de febrer de 2014, pel qual es modifica l'Acord normatiu 10041/2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears.)

Composició del comitè executiu

Els membres del comitè executiu són els següents:

Calendari de reunions del comitè executiu