Carta de tesi i Codi de Bones Pràctiques

Quan s'ha de fer aquest tràmit?
Una vegada formalitzada la matrícula.

Quan formalitzi la matrícula al programa de doctorat, el nou doctorand rebrà un correu electrònic amb les instruccions i l'enllaç per acceptar la carta de tesi. Aquest enllaç el durà a una pàgina que tindrà les dades del doctorat, el doctorand i les del tutor i el/s director/s, el text complet i els botons per acceptar-la i per poder descarregar-la en format PDF.

La carta de tesi s'ha d'acceptar en línia accedint a l'aplicació <https://postgrau.uib.es>.

Una vegada signada per l'alumne, el tutor i el/s director/s rebran un correu electrònic amb les instruccions i l'enllaç per acceptar la carta de tesi accedint a l'aplicació <https://postgrau.uib.es>.

Codi de Bones Pràctiques

El Codi de Bones Pràctiques (CBP) de l'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) és un conjunt de recomanacions i compromisos sobre la pràctica de l'activitat investigadora, destinats a afavorir la qualitat de la recerca que es duu a terme al'Escola;preveure problemes d'integritat en el comportament dels seus membres,i afavorir un bon ambient en el treball i les relacions interpersonals entre els seus membres i amb la resta de la comunitat universitària.