Declaració d'equivalència al nivell acadèmic de doctor

El Reial decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE del 22), estableix que correspon a les universitats la declaració d'equivalència dels títols estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de doctor.

11821. ACORD NORMATIU del dia 18 de març de 2016 pel qual s'aprova la regulació del procediment de declaració d'equivalència dels títols estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de doctor a la Universitat de les Illes Balears (Text en anglès)

La Universitat de les Illes Balears determinarà el procediment per obtenir la declaració d'equivalència.