Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears

L'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB), creada pel Consell de Govern en la sessió del dia 22 de novembre de 2011, és una unitat de la UIB en la qual intervenen els agents de l'activitat de R+D+i de la Universitat (Grups de recerca, Departaments, Instituts universitaris de recerca i altres centres de recerca propis o participats per la UIB) i de centres de recerca externs, incloent-hi Organismes Públics de Recerca,  centres estrangers i empreses amb departaments de R+D+i, i que té per objectiu fonamental l'organització dels estudis de doctorat.

L'Escola de Doctorat executa polítiques que emanen del pla estratègic de la universitat vinculat al projecte de conversió a Campus d'Excel·lència Internacional, especialment en els àmbits de l'atracció i formació de talent, de la cerca de l'excel·lència en l'activitat investigadora i de la internacionalització.

Visió i Missió

La missió de l'EDUIB és constituir un model organitzatiu acadèmic i administratiu al voltant dels estudis de doctorat per garantir la qualitat de l'oferta acadèmica, l'eficiència en la gestió i que fomenti l'excel·lència de la recerca i garanteixi una sòlida projecció internacional, amb l'objectiu de consolidar la UIB com una universitat de referència en la formació d'investigadors.

La visió de l'EDUIB és la d'un entorn eficient per la formació d'investigadors i node d'atracció de talent i de connexió de col·laboracions científiques internacionals en aquestes àrees.